Emailhaihaochem@163.com
ԧڧӧ ܧѧܧ
      

ܧѧ֧ӧ ߧѧէ֧اߧԧ ѧߧ֧, ֧ާڧ ҧ֧֧ڧ ӧܧ ڧާ էܧ ާԧѧ ܧݧڧ֧ߧѧ ҧݧ֧ ֧ߧ. ѧ٧ѧҧܧ ߧӧ ֧ߧݧԧڧ ߧӧ ӧڧէ ڧݧ٧ӧѧߧڧ ܧӧѧ ҧݧ ӧ٧ާاߧ֧ ߧ ߧܧ, ҧڧ ֧ڧާ֧ӧ ӧ֧ާ֧ߧߧ ާݧ֧ߧߧڡ

ߧڧ ѧۧѧ ڧާާݧ֧ߧߧ

֧: 0086-23-86068699, 0086-23-67300329

ѧܧ: 0086-23-86068622

Skype: haihaochemical

E-mail: haihaochem@163.com

ѧۧ: www.haihaochem.com

է֧: . ߧڧ, -. ۧҧ, . ٧ߧ, ֧ߧ ڧҧ

ӧܧ ѧӧ@ www.haihaochem.com ѧӧ ٧ѧڧ֧ߧ.   ICP2023001881